OPENINGSTIJDEN : MA : 11.00u - 18.00u, DI / WO / VR : 09.30u. - 18.00u, DO : 09.30u - 20.00u, ZA 09.30u - 17.00u & ZO : 12.00u - 17.00u

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Artikel 1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking Excentrique en Excentriquebeek.nl:, hierna te noemen Excentrique, zijn een onderdeel van Charmax B.V. gevestigd te Beek onder KVK nummer 58955291. Excentrique is onze fysieke winkel en is gevestigd in w.c. Makado, Wethouder Sangersstraat 240, 6191NA Beek, Excentriquebeek.nl is onze webwinkel.

 

Excentrique is zich bewust en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals (firma)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. (persoonsgegevens) die u verstrekt aan Excentrique, worden verwerkt. In dit privacybeleid staat verduidelijkt op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken, alsook de voorzorgsmaatregelen die worden getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid voor u te waarborgen.

 

Door een bestelling bij ons te doen en een beroep te doen op onze diensten, stemt u in met de verzameling van uw persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden in dit privacybeleid.

 

Excentrique behoudt zich het recht haar privacybeleid te wijzigen. Er worden geen wijzigingen aangebracht die van aard zijn om het niveau van bescherming van rechten, zoals gewaarborgd in het huidige privacybeleid te verminderen, zonder voorafgaande toestemming.  

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheidsverplichting

Excentrique verzamelt en verwerkt geen enkel persoonsgegeven dat niet vrijwillig aan ons is verschaft. Excentrique garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met inachtneming van Europese en Nederlandse wetgeving.  

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, ontvangen door Excentrique die betrekking hebben tot de overeenkomst, worden nooit aan derden verstrekt, zonder toestemming van de klant en alleen gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en voor het aankondigen van acties en promoties. Door uw persoonsgegevens aan ons door te geven stemt u uitdrukkelijk in met deze wijze van gebruiken.

Excentrique bewaart persoonsgegeven enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Artikel 4. Veiligheid & Vertrouwelijkheid

De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot onze personeelsleden die deze gegevens nodig hebben voor het nakomen van de overeenkomst.

 

Ondanks alle getroffen (voorzorgs-)maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, herinneren wij u eraan dat het internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving. Aldus kan Excentrique de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen tijdens de doorvoer via het internetnetwerk.

Excentrique verzekert u haar best te doen om de bescherming en de veiligheid van persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt te waarborgen/te verbeteren.

Meer uitgebreide informatie over het gebruik van onze website is terug te vinden in onze algemene voorwaarden.

 

Excentrique